Uğur Etüt Merkezleri

Hakkımızda

Uğur Etüt Merkezi ile öğrenciler, akademik ve bireysel
becerilerini geliştirirken, kişiye özgü danışmanlar ile kariyer
planlaması yaparak liseye hazırlanır. TEOG sınavlarına
hazırlıkta konu anlatımları ve soru çözümlerinin yanı sıra
öğrencilere yeni bir bakış açısı kazandıran Uğur Etüt, planlama,
öğrenme, uygulama,ölçme ve değerlendirme süreçlerini takip
ederek, eğitimin çıtasını yükseltmektedir.