Uğur Etüt Merkezleri

Sınav Sistemi

Uğur Etüt’te liseye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla
2 temel sınav türü bulunur. Önceden belirlenmiş bir
program çerçevesinde düzenlenen, her öğrencinin katılımının
gerekli ve zorunlu olduğu bu sınavlar ile öğrencilerimizin
akademik başarısı, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimler
sürekli olarak izlenir ve kontrol altında tutulur.

• Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG)
• Genel Başarı Sınavı (GBS)

sınav tarihleri